Danmarks ældste søskende - DOS

Antallet af meget gamle mennesker i vores del af verden er hastigt stigende. Med stigende alder vil de fleste opleve tab af både fysiske og kognitive færdigheder. Imidlertid har nogle mennesker et godt helbred og et højt funktionsniveau selv op i meget høj alder. Det fænomen, at der i nogle familier er flere medlemmer, der har opnået en meget høj alder er beskrevet i ganske få studier.

 

Undersøgelsen

Der findes kun få genetiske koblingsstudier af meget gamle, raske mennesker. Men denne undersøgelse af søskendepar har vi fået en enestående ressource til studier af genetiske faktorers indflydelse på ældres fysiske og kognitive færdigheder og overlevelse. Vore fund af en betydelig arvelighed i en række vigtige fænotyper hos de ældre danske tvillinger i LSADT-undersøgelserne tyder på, at det skulle være muligt at identificere specifikke genetiske faktorer ved undersøgelser af søskende.

 

Formål

Hvis vi kan blive i stand til at forstå årsagerne til, at mennesker ældes så forskelligt, og hvad det er der gør, at nogle klarer sig så godt, kan det åbne muligheder for, at vi kan forbedre såvel helbredstilstand som funktionsniveau i den sidste del af livet, resulterende i øget velfærd for den enkelte og en samfundsmæssig gevinst.

 

Fremgangsmåde

De ældre søskende, der er deltagere i undersøgelsen, blev fundet ved søgninger i CPR-registeret og sognenes kirkebøger. Således lykkedes det os at identificere omkring 4.500 familier, hvor to eller flere søskende var i live og mindst 88 år gamle.

 

Indhold

Undersøgelsen omfattede en blodprøve. Det biologiske materiale gav mulighed for at undersøge bl.a. arvelige forhold af betydning for menneskets helbred og livslængde. Vi stillede spørgsmål om helbred, sygdomme, medicinforbrug, fysisk formåen (ADL) og depressionssymptomatologi (GDS) samt spørgsmål om socio-demografiske faktorer, livsstil, familie og socialt liv. Kognitive færdigheder blev målt ved hjælp af Mini Mental State Examination (MMSE, Folstein).

 

Resultater

Denne undersøgelse er mhp. at forøge dens statistiske styrke blevet videreført i to andre undersøgelser, nemlig GeHA – Danmarks ældste søskende og Længe Leve – en familieundersøgelse – se venligst disse.

Godkendelse

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (Sagsnr. VF 20030227) og Datatilsynet.

Projektperiode

2004-05

Finansiering

National Institutes of Health, National Institute on Aging (NIA).