Skip to main content

Aldring i familier

Undersøgelsen af den danske 1905-fødselsårgang har vist, at forældrenes livslængde har betydning for, hvordan man selv får det og klarer sig, når man bliver gammel. De, der havde forældre som var blevet gamle, havde en lidt større muskelstyrke, en lidt bedre hukommelse og et lidt bedre helbred - end dem, hvis forældre døde tidligt.

Det er derfor tænkeligt, at børn af længelevende forældre selv ældes på en anden måde end børn af forældre, der dør tidligt. Og at genetiske faktorer muligvis kan være med til at fremme en vellykket aldring.

Ved hjælp af oplysninger fra kirkebøger og Folkeregistret er det lykkedes at opspore omkring 4.500 familier, hvor to eller flere biologiske søskende er blevet mindst 90 år gamle.

Disse familier indgår nu i studierne: Echa, DOSGeHA og LLFS.

LLFS: Længe Leve - et Familiestudie

Ekstrem overlevelse i familier (USA og Danmark)

LLFS

Er der en sammenhæng mellem kræft og det at leve meget længe?

Om: Cancer

Aldringsforskning

Hvorfor ældes vi så forskelligt?

Forskning v/ EBB