Dansk register over 100-årige

Registeret indeholder primært en historisk del, der så vidt omfatter muligt alle danskere, der er døde i en alder af 100 år eller mere siden 1835.

  • Indtil 1943 er grundlaget for registeret dels statistiske opgørelser over antallet af døde med en alder af 100 år eller mere, dels indberetninger fra de lokale kirkebogsførere til Danmarks Statistisk.
  • Fra 1943 til 1968 er grundlaget Dødsårsagsregisteret
  • Efter 1968 udgør oplysninger fra CPR grundlaget

Registret indeholder også levende 100-årige - og denne del ajourføres jævnligt.


Om registret:

  • Danish Centenarians after 1890
    Axels Skytthe & Bernard Jeune.
    In: Monograph on aging. 2: Exceptional Longevity: From Prehistory to the Present, 1995.

Kontaktperson:

Danske 100-års studier

Fødselsårgange: 1895, 1905, 1910, 1911 og 1915

Projektbeskrivelse

De danske 100-årige

Hvad ved vi egentlig om dem?

Publikationsliste

IDL : International Database on Longevity

Register over 110+ årige

IDL

Hvor gamle kan mennesker bliver?

Demografi