Danske 100-årige - Årgang 1915

Længe Leve - et Familiestudie

Den højeste middellevetid i verden er steget næsten lineært med 2½ år pr. 10 år over de seneste 150 år. Der er ingen tegn til, at denne udvikling er ved at stoppe. Ældre over 85 år er den aldersgruppe, som aktuelt vokser kraftigst, og hovedsageligt pga. en faldende dødelighed.

Sammenlignet med tidligere er der i dag flere ældre, der bliver meget gamle - men meget gamle er også den aldersgruppe, som har størst risiko for at blive ramt af sygdom og blive afhængig af hjælp. Det er derfor vigtigt at undersøge de allerældstes helbred og funktionsevne.

Er det en succes eller...?

Den hastigt voksende gruppe af de allerældste har ført til 2 overordnede hypoteser:

  1. ”Den fejlslagne succes”, dvs. at vi lever længere, men prisen er flere år med sygdomsbyrde og funktionstab, eller
     

  2. ”Succes på succes”, dvs. ikke nok med at flere opnår en meget høj alder, men de klarer sig også bedre.

Vore egne studier gennem 20 år peger i retningen af ”succes på succes”-hypotesen. Undersøgelse af 1905-årgangen som 93-årige og 1915-årgangen som 95-årige viste, at ikke kun var der flere i 1915-årgangen, som opnåede at blive halvfemsårige - men de havde også et bedre fysisk og kognitivt funktionsniveau end 1905-årgangen.

Projektbeskrivelse

Kontaktpersoner

Relateret

100-årige danskeres

Helbredsprofil og hjerte-kar sygdomme

Signe Høi Rasmussen, Phd