Fødselsårgang 1895

Antallet af 100-årige i Danmark er øget dramatisk og er primært forårsaget af et fald i dødeligheden på 1-2% pr. år blandt 80+-årige. Det er samtidig den befolkningsgruppe i Danmark, der vokser hurtigst. Allerede nu ser vi en stigning i antallet af de allerældste (80+-årige) i vort samfund, som yderligere øges når de store fødselsårgange efter 2. verdenskrig også rammer dette alderssegment omkring år 2020.

Med vor nuværende viden om stigende sygdomsforekomst og hjælpebehov med stigende alder, kan man forvente at den beskrevne demografiske ændring vil medføre en udfordring for velfærdssamfundet. Imidlertid har tidligere hundredårsundersøgelser tydet på at mennesker, der bliver ekstremt gamle, tilhører en speciel gruppe af relativt raske overlevere med kun få sygdomme, hvilket i givet fald vil betyde et mindre ressourcetræk.

Formål
Formålet med undersøgelsen var at belyse helbredstilstanden hos 100-årige i Danmark, ved indhentning af oplysninger om sygdomsforekomst, herunder klinisk-kemiske parametre, funktionsevne og plejebehov.

Indhold
Som design valgtes en klinisk-epidemiologisk tværsnitsundersøgelse af en kohorte af 100-årige, født i perioden 1. april 1895 – 31. maj 1896. Kohorten var dynamisk fordi undersøgelsen prospektivt og i løbet af ca. 1 år, inkluderede de ældre, som lige var fyldt 100 år og som undersøgtes umiddelbart efter fødselsdagen.

Undersøgelsen bestod af to dele: et interview, hvori indgik socialdemografiske data, ADL-skemaer (Katz, Lawton, Avlund), spørgsmål om socialt netværk, plejebehov og hjælpemidler, livsstilsfaktorer, subjektivt helbred samt sygdoms- og medicin anamnese. En klinisk objektiv undersøgelse, der indeholdt en kognitiv screeningstest (MMSE) en kort fysisk funktionstest (PPT), vægt- og højdemåling, funktionel synsvurdering, øjenfarve, tandstatus, hjerte- lungestetoskopi, neurologisk undersøgelse, blodtryksmåling og ankel-arm-index blodtryksmåling (Doppler), EKG, spirometri og blodprøve.

Alle overlevende deltagere blev undersøgte ved 101½, 103, 104, 105, 106, 107, og 108 år (hvorefter hele fødselskohorten var død).

Projektperiode
1995 – 2003

Finansiering
The National Institute on Aging research grant (NIA-PO1-AG08761) and The Danish Interdisciplinary Research Council. 

Kontakt: