Hvor gamle kan vi blive?

Aldring er en af de mest grundlæggende biologiske processer, og den påvirker alle aspekter af vores liv. Videnskaben har gennem de senere år gjort en række opdagelser, der viser at aldring ikke blot er et ur der tikker, men at aldringsprocesserne er langt mere påvirkelige og foranderlige end tidligere antaget.

Men der er stadig mange spørgsmål, som vi endnu ikke har svar på: Hvorfor ældes vi? Hvordan ældes vi? Hvorfor ældes vi forskelligt? Hvorfor er der nogen, som lever meget længere end andre? Er en del af svaret måske at finde i vore gener.

Internationalt samarbejde

En gruppe danske og internationale forskere har under ledelse af professor James W. Vaupel, gæsteprofessor ved SDU, siden 1990 fokuseret på ekstraordinært lang levetid ud fra en demografisk og genetisk-epidemiologisk synsvinkel. Det overordnede mål er at udforske karakteren af og grænserne for aldringens plasticitet; samt at identificere de genetiske og miljømæssige determinanter for helbred og overlevelse i en høj alder.

I Danmark indgår flere forskningsprojekter i dette samarbejde. Det drejer det sig om studierne:

De danske 100-årige

Hvad ved vi egentlig om dem?

Vi følger udviklingen

Odense Monographs on Population Aging

Demography of the oldest-old

Monographs

IDL: International Database on Longevity

Register over 110+ årige

IDL