Skip to main content

Fokus på de allerældste

Dansk Center for Aldringsforskning

Ældre mennesker over 90 år er en hastigt voksende del af befolkningen, og forskere ved Sundhedsvidenskab og Humaniora på SDU har netop fået bevilget 100 millioner kroner fra VELUX Fonden til at undersøge, hvordan man kan gentænke sundhed, behandling og trivsel for de allerældste i samfundet.

  • Hvordan kan de sidste leveår forbedres?
  • Bør vi forstå trivsel hos de ældste ældre anderledes, end vi gør i dag?
  • Og hvordan gentænker man sundhed, behandling og trivsel i en mere individuel retning?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, som forskere fra SDU skal finde svar på i løbet af det femårige tværvidenskabelige projekt.

Læs også:

 

Kontakt

Dansk Center for Aldringsforskning

Forskningscenter hvor Sundhedsvidenskab og Humaniora går sammen og finder nye veje.

DARC

Publikationer: 2018 >>

DARC III

Medieomtale: 2018 >>

DARC III