Skip to main content

Er det gode år der føjes til livet?

Dansk Center for Aldringsforskning

Føjer vi år til livet - eller liv til årene?

Når vi lever længere er det et godt spørgsmål, om det er gode år, der føjes til livet. Det gælder både fysisk og kognitivt - og når det gælder den generelle livskvalitet.

Bevarelse af den kognitive funktion, så som hukommelse hos ældre, er vigtig for opretholdelsen af livskvalitet, især da der ikke er nogen effektiv behandling mod tabet af den intellektuelle kapacitet - endsige hjælpemidler der kan kompensere derfor.

Læs også

 

Kontakt

Dansk Center for Aldringsforskning

DARC

Danske 100-årige

Sundhedsprofil for danske 100-årige; født i 1895, 1905 og 1915

Ph.D. projekt

Publikationer: 2013-2018

DARC II

Medieomtale: 2013-2018

DARC II