Hvorfor ældes vi så forskelligt?

Dansk Center for Aldringsforskning

Aldringen er en af de mest grundlæggende biologiske processer og den påvirker alle aspekter af vores liv; men aldring er ikke blot er et ur, der tikker. Aldringsprocesserne er langt mere påvirkelige og foranderlige end tidligere antaget.

- o

Hvorfor lever nogle mennesker særligt længe?

Undersøgelsen af den danske 1905-fødselsårgang har vist, at forældrenes livslængde har betydning for, hvordan man selv får det og klarer sig, når man bliver gammel. De, der havde forældre som var blevet gamle, havde en lidt større muskelstyrke, en lidt bedre hukommelse og et lidt bedre helbred - end dem, hvis forældre døde tidligt.

Derfor er det tænkeligt, at børn af længelevende forældre selv ældes på en anden måde end børn af forældre, der dør tidligt. Og at genetiske faktorer muligvis kan være med til at fremme en vellykket aldring.

Aldring i familier >>
Længe Leve - et familiestudie >>
Fødselsårgang 1905 >>

 

Hvorfor ældes vi så forskelligt 

Arv og miljø

Tvillingestudier kan være med til at belyse, i hvor høj grad genetiske faktorer spiller ind på en given egenskab, det være sig livslængde, sygdomme og funktionsevne. Tidligere studier har vist, at ca. 1/4 af forskellene på, hvor længe vi lever kan tilskrives genetiske faktorer - og mht. variationen i vores funktionsevne i de højeste aldre (både fysisk og kognitivt) kan ca. 1/2 af variationen tilskrives genetiske faktorer.

Tvillingstudier - LSADT >>

Hvilke specifikke gener, der har indvirkning herpå, ved vi imidlertid kun ganske lidt om. Hvis disse gener kan identificeres, kan de muligvis danne udgangspunkt for en bedre forståelse af tabt funktionsevne og tidlig mortalitet samt eventuel intervention.

Dine gener afgør din alderdom >>
Klippekort styrer biologisk ur >>

- o

Livsvilkår og sociale faktorer

Levealder hænger også sammen med vores livsvilkår, så i de mest priviligerede kommuner lever indbyggerne længere. Alligevel lever danskerne ikke så længe som hverken svenskerne eller nordmændene.

Hvorfor ældes vi forskelligt? >>
Hvor bliver folk 100 år? >>
Se her, hvor gammel du kan forvente at blive >>

 

Rygning er den vel nok mest veldokumenterede "aldringsfremmende faktor". Undersøgelser af enæggede tvillinger, hvor den ene ryger, og den anden er ikkeryger, tyder på, at rygning øger tendensen til synlige aldringstegn.

Mere alvorligt er det imidlertid, at rygning øger risikoen for en lang række sygdomme, heraf mange af de aldersrelaterede sygdomme, især hjerte-kar- og lungesygdomme, samt cancer.

Hudens aldring: Genetiske og miljømæssige faktorer >>

 - o -

Kønsforskelle i aldring

Det er ikke længere helt ualmindeligt at blive 100 år, men der er stor forskel på, hvordan vi ældes. Kvinder lever generelt fem år længere end mænd, og nogle ældre klarer sig selv til højt op i alderen, mens andre tidligt får brug for hjælp.

Kvinder lever længere end mænd >>

 - o -

Hvorfor ældes vi forskelligt?

LÆS BOGEN: Hvorfor ældes vi forskelligt? >>

 

Kontakt

 

Dansk Center for Aldringsforskning

DARC

Publikationer: 2008-2012

DARC I

Medieomtale: 2008-2012

DARC I