Skip to main content

Forskning i aldring

Det Danske Tvillingregister

Det Danske Tvillingregister

Danske demografiske data er globalt set enestående og med det Danske Tvillingregister, der rummer data for næsten alle tvillinger født i Danmark efter 1870, har den genetiske forskning et repræsentativt og pålideligt datamateriale.

Registret blev etableret i 1930'erne og indeholder nu knap 90.000 tvillingepar og over 100.000 tvillinger i live. I 1995 fik det danske tvillingregister officiel godkendelse som forskningsregister og der stilles garanti for sikkerheden omkring datas opbevaring og anonymisering. 

Prioritering af aldringsforskningen

Tvillingregistret udgør grundmaterialet for den aldringsforskning, som er blevet udført ved SDU siden 1990'erne, ikke mindst inspireret af den amerikanske demograf James W Vaupels forskning. Han var tidligt interesseret i de udfordringer den faldende ældredødelighed kunne få, og ønskede at bruge det danske register i sin udforskning af levetid og dødelighed.

I 1990'erne etableredes det første Ældreforskningscenter ved SDU i et tæt samarbejde mellem forskere fra USA og Danmark bl.a. James W Vaupel, Matt McGue, Bernard Jeune og Kaare Christensen. Flere store bevillinger fra amerikanske fonde,  især fra National Institute on Aging, har gjort det muligt at gennemføre longitudinelle studier af ældre tvillingepar (70+ årige) og af 45-65 årige tvillinger. Og i 2008 var en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen med til at befæste registrets infrastruktur.

LSADT: Longitudinelt Studie af Aldrende Danske Tvillinger >>
MADT: Midaldrende Danske Tvillinger >>
Infrastrukturprojektet 2008-11 (DaTRIS) >>

- o -

Yderligere information kan fås hos:

Forskningsleder: Kaare Christensen

Dansk Tvillingregister

Register over tvillinger født i Danmark siden 1870

Gå til DTR

Aktuelle projekter

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi

Projekter