Menu

EHLEIS: European Health & Life Expectancy

Vi lever længere og middellevetiden i befolkningen stiger, men det er ikke nok, at se isoleret på antallet af år. Enkeltpersoner og politiske beslutningstagere er nu mere bekymret for kvaliteten af de år der føjes til. Dette førte til at EU-kommissionen ved udarbejdelsen af Lissabon Strategien (2001-2010) valgte at bruge den strukturelle indikator Healthy Life Years (HLY) for at kunne måle om de år, der føjes til livet, er præget af godt eller dårligt helbred.

Er det gode år der lægges til livet?

To projekter, EMEHU (2004-7) og EHLEIS (2007-10), har bidraget til at forbedre HLY-indikatoren.

Målet har været:

  • At udvikle et informationssystem Summary Measures of Population Health (SMPH), der kan give en række standardiserede mål for befolkningens helbredstilstand. Disse mål indikerer kvaliteten af de år, som en person endnu kan forventes at leve, fx uden kronisk sygdom, uden funktionstab og med et godt helbred.
  • At overvåge tendenser og forskelle mellem de europæiske lande, samt ved hjælp af ovennævnte system, SMPH, at identificere deres determinanter på grundlag af data fra de europæiske befolkningsundersøgelser SILC (European Statistics on Incomes and Living Conditions) og SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe).

The Joint Action on Healthy Life Years

I forlængelse af dette arbejde og indenfor rammerne af EU’s 2020 Plan (2011-2020) er det herefter formålet med JA:EHLEIS at:

  • Konsolidere det eksisterende informationssystem EHLEIS
  • Udvikle et nyt SMPH til fremtidigt brug i samarbejde med USA, Japan og OECD
  • Være en innovativ partner, der fokuserer på aktiv og sund aldring som en vej til at øge antallet af gode leveår.

Det aktuelle JA:EHLEIS bliver støttet af EU's Folkesundhedsprogram (2008-2013) og er et samarbejde imellem: Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Grækenland, Italien, Sverige, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland.

Yderligere detaljer om samarbejdet kan findes på hjemmesiderne: www.eurohex.eu og www.healthy-life-years.eu.

Kontaktperson

  • Bernard Jeune
    (dansk kontaktperson og medlem af den europæiske styringsgruppe)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies