Skip to main content

Tvillingforskning

Det Danske Tvillingregister

Arv og miljø

Menneskets arv og miljø hører sammen. Ethvert menneske befinder sig til enhver tid i et miljø og det tager en række egenskaber, det har arvet, med ind i dette miljø. Det vi er i stand til at iagttage, er et produkt af samspillet mellem arv og miljø. Tvillinger kan bidrage med nyttig viden, når man ønsker at studere, hvor meget og hvordan gener og miljø påvirker komplekse forhold som fx udvikling og helbred.

Tvillingestudier

Sundhedsvidenskabelig forskning med tvillinger gennemføres for at finde ud af, hvorfor mennesker udvikler forskelle. Tvillinger er interessante for forskningen, fordi de ligner hinanden. De har haft samme fostertilværelse. De er født på samme tid. De følges kronologisk ad i tid.

Tvillinger er som regel vokset op i samme familie med ens opvækstvilkår og – hvis de er énæggede - har de nøjagtig de samme gener. Hvis enæggede ligner hinanden mere for et bestemt træk end toæggede gør, tyder det på, at genetiske faktorer spiller ind for det pågældende træk.

Tvillinger behøver altså ikke at være ens – og ofte er det kun den ene tvilling, der får en given sygdom, mens den anden ikke rammes. Hvorfor? Dette ønsker den epidemiologiske forskning at finde svar på.

Genernes rolle

Det er vanskeligt at afgøre, hvorfor vi ligner hinanden inden for familier – vi ved ikke, om det er fordi vi deler livsvilkår, eller fordi vi deler gener. Derfor kan det betragtes som naturens gave til forskningen, når der bliver født mennesker, der er genetisk ens – dvs. det samme individ to gange. Det betyder, at vi fx kan følge enæggede tvillingers aldringsproces og sammenligne med toæggede tvillinger, der deler ca. halvdelen af deres gener og dermed ligner hinanden som almindelige søskende.

Det Danske Tvillingregister

I Danmark har vi usædvanligt gode muligheder for at gennemføre forskningsprojekter med tvillinger. Dette skyldes at Det Danske Tvillingregister omfatter næsten alle tvillinger født i Danmark siden 1870 og frem til i dag og hermed blandt de største og mest omfattende tvillingregistre i verden.


Se også:

Aktuelle projekter

Målet er ved hjælp af tvillinganalyser, at identificere den genetiske komponent i forskellige somatiske sygdomme, samt de genetiske og miljømæssige faktorers betydning for menneskets udvikling og aldring.
Nordic Twin Study of Cancer
NorTwinCan
NorTwinCan er det største tvillingstudie i verden for forskning i arvelighed og familiær ophobning af prostata-, bryst-, livmoder- og tarmkræft.

Samarbejde mellem forskere ved tvillingregistrene i Finland, Norge, Sverige og Danmark.

Forekomsten af leddegigt hos danske tvillinger
DTR
Leddegigt hos danske tvillinger

Er leddegigt arveligt og hvad kan udløse sygdommen?

Gener har betydning for lang levetid
IGEMS
IGEMS - Interplay of Genes and Environment

Internationalt samarbejdsprojekt med data fra 15 longitudinelle tvillingstudier, der følger voksnes udviklings- og aldringsprocesser.

Epidemiology, Biostatistcs and Biodemography
EBB
Forskningen ved EBB ligger primært indenfor: Aldrings- og tvillingforskning

>> Se flere projekter

Aktuelle projekter

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi

Tvillingforskning

Dansk Tvillingregister

Register over tvillinger født i Danmark siden 1870

Gå til DTR