Skip to main content

Foreløbige resultater

Genetik

Gener involveret i bl.a. Alzheimers har vist sig også at være involveret i, hvor længe vi lever og for variationen i den mentale funktionsevne blandt ældre.


 • A nonsynonymous mutation in PLCG2 reduces the risk of Alzheimer's disease, dementia with Lewy bodies and frontotemporal dementia, and increases the likelihood of longevity.

  Lee SJ, Nygaard M, Mengel-From J, Jeune B, Christensen K, et al.

  Acta Neuropathol. 2019 Aug;138(2):237-250. Pubmed abstract
   

 • Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence.

  Savage JE, Nygaard M, Christiansen L, Debrabant B, et al.

  Nat Genet. 2018 Jul;50(7):912-919. Pubmed abstract


Epigenetik

Den epigenetiske profil ændres med alderen og har betydning for levetiden. Et eksempel er DNA methyleringsalder, som er en biomarkør for biologisk alder. Studier fra gruppen har blandt andet vist, at methyleringsalderen i danskere er associeret med øget dødelighed, når den er højere end den kronologiske alder. Et andet eksempel er miRNA.


 • Advanced parental age at conception and sex affects mitochondrial DNA copy number in human and fruit flies.

  Mengel-From J, Svane AM, Pertoldi C, Kristensen TN, Loeschcke V, Skytthe A, Christensen K, Lindahl-Jacobsen R, Hjelmborg J, Christiansen L.

  J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2019. Pubmed abstract [Epub ahead of print]
   

 • Circulating microRNAs disclose biology of normal cognitive function in healthy elderly people - a discovery twin study.

  Mengel-From J, Feddersen S, Halekoh U, Heegaard NHH, McGue M, Christensen K, Tan Q, Christiansen L.

  Eur J Hum Genet. 2018 Sep;26(9):1378-1387. Pubmed abstract
   

 • DNA methylation age is associated with mortality in a longitudinal Danish twin study.

  Christiansen L, Lenart A, Tan Q, Vaupel JW, Aviv A, McGue M, Christensen K.

  Aging Cell. 2016 Feb;15(1):149-54. Pubmed abstract


Kønsforskelle

Cellernes energifabrik, mitokondrierne, ændres med alderen. Studier fra gruppen har været først til at vise, at antallet af mitokondrie-DNA kopier har betydning for, hvor længe man lever. Desuden er det en betydelig biomarkør for flere sygdomme, som påvirkes af vore omgivelser.


 • Age-dependent DNA methylation patterns on the Y chromosome in elderly males.

  Lund JB, Li S, Christensen K, Mengel-From J, Soerensen M, Marioni RE, Starr J, Pattie A, Deary IJ, Baumbach J, Tan Q.

  Aging Cell. 2019. Pubmed abstract [Epub ahead of print]
   

 • Epigenetic drift in the aging genome: a ten-year follow-up in an elderly twin cohort.

  Tan Q, Heijmans BT, Hjelmborg JV, Soerensen M, Christensen K, Christiansen L.

  Int J Epidemiol. 2016 Aug;45(4):1146-1158. Pubmed abstract


DNA-skade

Evnen til at reparere skader på DNA'et forringes med alderen. En følge af dette kan være et øget antal copy number variationer (CNV'er), hvor dele af genomet findes i flere eller færre kopier end de normale to. Studier fra gruppen har blandt andet vist, at et øget antal CNV'er har betydning for dødelighed blandt de allerældste danskere.


 • Copy number variation associates with mortality in long-lived individuals: A genome-wide assessment.

  Nygaard M, Debrabant B, Tan Q, Deelen J, Andersen-Ranberg K, de Craen AJ, Beekman M, Jeune B, Slagboom PE, Christensen K, Christiansen L.

  Aging Cell. 2016 Feb;15(1):49-55. Pubmed abstract


Genetik-gruppen

Metoder og teknikker

Genetisk forskning

Forskningsformidling

Publikationer, aktiviteter og medieomtale

Fra: EBB