Skip to main content

Epidemiologisk forskning

Fra fostertilstand til alderdom

Vi forsker i, hvordan livsvilkår både kan påvirke sundheden i den allertidligste del af livet - og i den modsatte ende af livsspektret. Målet er at identificere genetiske og miljømæssige faktorer af betydning for helbred, aldring og livslængde.

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi


Metoder og teknikker

Epidemiologi, tvillingforskning, genetisk og molekylær epidemiologi, perinatologi
  • Epidemiologisk design og analyse
  • Tvillinganalyse
  • Structural equation modeling (SEM)
  • Statistisk modellering
  • Registerkobling
  • Store spørgeskemaundersøgelser med indsamling af biologisk materiale

Se også:

Ressourcer og faciliteter

De danske helbredsregistre og databaser, som fx Det Danske Tvillingregister, udgør en væsentlig ressource, når spørgsmålet om arv og miljø skal undersøges. Desuden indgår materiale fra vore egne store befolkningsundersøgelser som en vigtig ressource i vort arbejde.