Biostatistiske metoder og teknikker

Dansk Selskab for Teoretisk Statistik

Biostatistiske metoder og teknikker


Statistisk modellering i tvillingestudier og andre studier 

 • Analyse af tvillingedata
 • Generalised linear mixed models
 • Mixture models and local mixture models
 • Multivariate distributions
 • Multivariate statistics

Analyse af time dependent data

 • Longitudinal data analysis
 • Recurrent events data
 • Overlevelses analyse  

Analyse af højdimensional data

 • Massespektrometri
 • Non- og semiparametriske metoder
 • Regulariserede modeller
 • Dimensionsreduktion
 • Superviseret indlæring
 • Bootstrap metoder

Funktionel dataanalyse

 • Wavelets
 • Funktionelle lineære modeller
 • Reproducing Kernel Hilbert spaces
 • Stokastiske processer

Direkte virkning og årsagssammenhæng


Biostatistisk vejledning

Vejledningstjenesten er primært for ph.d.-studerende og forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU. Vi tilbyder vejledning til andre efter aftale.

Vejledning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies