Skip to main content

Biostatistiske metoder og teknikker

Dansk Selskab for Teoretisk Statistik

Biostatistiske metoder og teknikker


Statistisk modellering i tvillingestudier og andre studier 

 • Analyse af tvillingedata
 • Generalised linear mixed models
 • Mixture models and local mixture models
 • Multivariate distributions
 • Multivariate statistics

Analyse af time dependent data

 • Longitudinal data analysis
 • Recurrent events data
 • Overlevelses analyse  

Analyse af højdimensional data

 • Massespektrometri
 • Non- og semiparametriske metoder
 • Regulariserede modeller
 • Dimensionsreduktion
 • Superviseret indlæring
 • Bootstrap metoder

Funktionel dataanalyse

 • Wavelets
 • Funktionelle lineære modeller
 • Reproducing Kernel Hilbert spaces
 • Stokastiske processer

Direkte virkning og årsagssammenhæng


Biostatistisk vejledning

Vejledningstjenesten er primært for ph.d.-studerende og forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU. Vi tilbyder vejledning til andre efter aftale.

Vejledning