Menu

Biostatistik

Steno

Biostatistiske metoder og teknikker

 • Statistisk modellering i tvillingestudier og andre studier
  • Analyse af tvillinge data
  • Generalised linear mixed models
  • Mixture models and local mixture models
  • Multivariate distributions
  • Multivariate statistics
 • Analyse af time dependent data
  • Longitudinal data analysis
  • Recurrent events data
  • Overlevelses analyse 
    
 • Analyse af højdimensional data
  • Massespektrometri
  • Non- og semiparametriske metoder
  • Regulariserede modeller
  • Dimensionsreduktion
  • Superviseret indlæring
  • Bootstrap metoder
    
 • Funktionel dataanalyse
  • Wavelets
  • Funktionelle lineære modeller
  • Reproducing Kernel Hilbert spaces
  • Stokastiske processer
    
 • Direkte virkning og årsagssammenhæng
   

Randomizer for Clinical Trials

Biostatistikere ved EBB deltager aktivt i mange forskningsprojekter ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Odense Universitetshospital. Se venligst de individuelle forskeres hjemmesider, hvor der er flere detaljer.

Læs mere om:

Kontakt:

Biostatistisk Vejledning

Service for ph.d.-studerende

Om: Vejledning

Biostatistiske Netværk

Samarbejde og vidensdeling

Networking

Biostat I + II + III

Ph.d. kursus

Biostat kursus

Aktuelle projekter

Aktuelt

Biostat projekt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies