Forskningsområder

Fra fostertilstand til alderdom

Fra fostertilstand til alderdom

Allerede i de tidlige stadier af livet, i fostertilværelsen og i barndommen, udsættes vi for forhold, der påvirker sundhedstilstanden. Vi forsker i hvordan livsvilkår kan påvirke sundheden i den allertidligste del af livet, samt i årsagerne til medfødte misdannelser.

I den modsatte ende af livsspektret oplever vi samtidig, at flere mennesker end nogensinde bliver meget gamle og at middellevetiden stiger markant. Et vigtigt spørgsmål er, om det er gode og aktive leveår, der lægges til livet? Eller om det er år præget af begrænset funktionsevne og sygdom?

Det er i feltet mellem disse to yderpoler, at den epidemiologiske forskning ved Syddansk Universitet tager sit udgangspunkt.

Aldringsforskning

Gennem de sidste 150 år er middellevetiden for danskere steget markant. En del af denne stigning kan tilskrives en generelt bedre levestandard, men der er fortsat stor variation med hensyn til vores funktionsevne i de højeste aldre - både fysisk og kognitivt. Målet med aldringsforskningen er, at identificere genetiske og miljømæssige faktorer af betydning for helbred, aldring og livslængde. 

Tematisk koncentreres forskningen om emnerne:

  • Aldring og livslængde
  • Fysisk og intellektuel funktionsevne
  • Aldersrelaterede sygdomme
  • Kønsforskelle i helbred og dødelighed

Det anvendte materiale er dels hentet fra vore egne store befolkningsundersøgelser: Dansk Tvillingregisters Infrastrukturprojekt (DaTRIS), De Ældste Danske Tvillinger (LSADT), Midaldrende Danske Tvillinger (MADT) og SHARE, samt fra andre registre så som: Danmarks Statistik, Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret.

Tvillingforskning: Arv og miljø

Tvillinger ligner hinanden på mange måder – men er det hovedsageligt fordi, at de har samme gener, eller er det overvejende fordi tvillinger vokser op i det samme miljø?  Målet er at forstå gener og miljøets indflydelse på menneskets udvikling og aldring. 

Emnemæssigt fokuserer tvillingforskningen på:

  • Arv og miljø
  • Sundhedsvidenskab: Helbred og sygdom
  • Samfundsvidenskab og adfærd

Det Danske Tvillingregister udgør en enestående datakilde for epidemiologisk forskning, og mange forskere fra både ind- og udland gennemfører projekter i samarbejde med registret.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies