Skip to main content

Menneskets udvikling og aldring

Allerede i de tidlige stadier af livet udsættes vi for forhold, der påvirker sundhedstilstanden hele livet.
Vi forsker i, hvordan livsvilkår kan påvirke sundheden i den allertidligste del af livet samt i årsagerne til medfødte misdannelser. I den modsatte ende af livsspektret oplever vi samtidig, at flere mennesker end nogensinde bliver meget gamle og at middellevetiden stiger markant. Et vigtigt spørgsmål er, om det er gode og aktive leveår, der lægges til livet? Eller om det er år præget af begrænset funktionsevne og sygdom?
Det er i feltet mellem disse to yderpoler vor forskning tager sit udgangspunkt.

Fra foster til de højeste aldre

Vi er engageret i forskning, der kombinerer metoder inden for epidemiologi, genetik, statistik, bioinformatik og demografi.

Samarbejde

Samarbejde er vigtigt, hvis vi skal nå de mål, vi sætter os inden for forskning, uddannelse eller vidensudveksling. Derfor samarbejder EBB med både interne og eksterne partnere.