Datasikkerhed og etik

Etik

Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i alle forskningsprojekter, der bliver gennemført ved Epidemiologi. Deltagere skal inden de deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt give skriftligt informeret samtykke, som bygger på både mundtlig og skriftlig information. Alle oplysninger, der tilvejebringes ved forskningsprojekter tjener udelukkende forskningsformål som behandles fortroligt.

Alle biomedicinske forskningsprojekter skal igennem en videnskabsetisk bedømmelse - og de skal have en tilladelse af den regionale komité inden de påbegyndes. Du kan læse mere om videnskabsetik på: http://komite.regionsyddanmark.dk/wm258128

Datasikkerhed

Alle oplysninger og data bliver forsynet med et særligt kodenummer, hvorved kun vi kan genkende dem. Koderne og oplysninger om de personer, de henviser til, opbevares på servere, der er placeret i aflåste rum og beskyttet af kodeord og firewall, som forhindrer enhver uvedkommendes indtrængen. Når resultaterne af undersøgelserne offentliggøres vil ingen personer kunne genkendes.

Data administreres efter Persondataloven og du kan læse mere om datasikkerhed på: http://www.datatilsynet.dk/

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies