Til projektdeltagere

Har du fået brev?

Mange danskere har igennem årene modtaget brev fra os med invitation til at deltage i et forskningsprojekt - og som regel er der heldigvis mange, der gerne vil være med. Svarprocenten er ofte høj og det er vi meget taknemmelige for.

Herunder kan du finde en oversigt over de mest aktuelle undersøgelser og henvisninger til, hvad vi hidtil har fundet ud af. 

Aktuelle projekter

Længe Leve - et Familiestudie
LLFS
Længe Leve - et Familiestudie

Siden 2006 har godt 1.250 danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca. 3.600 amerikanere. Deltagerne er blevet udvalgt fra familier, hvor mange har opnået en meget høj alder. I projektet undersøges det, om der er særlige forhold i disse familier, som kan forklare, at de lever længe og med godt helbred. I perioden 2020-23 besøges deltagerne igen med henblik på at indsamle nye og opdaterede oplysninger.

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
Forskning
Aktuelle projekter

Ved EBB forsker vi i menneskers udvikling og aldring - og i sammenhængen imellem disse.

Er det gode år der føjes til livet
Aldringsforskning

En stigende andel af befolkningen lever til en meget høj alder, og dødeligheden blandt de 80- og 90-årige er kun halvdelen af, hvad den var for 50 år siden. Men er disse ældre mere fysisk og intellektuelt svækkede end tidligere?

Hvorfor ældes vi så forskelligt
Aldringsforskning

Aldringen er en af de mest grundlæggende biologiske processer og den påvirker alle aspekter af vores liv; men aldring er ikke blot er et ur, der tikker. Processerne er langt mere påvirkelige og foranderlige end tidligere antaget.

Dansk Center for Aldringsforskning
DARC III
Fokus på de allerældste

Forskningscenter vil se på livets afslutning og om der er noget, man kan gøre anderledes, mht. hvornår man behandler de allerældste.

Det Danske Tvillingregister
Holdnings- og Værdiundersøgelsen 2019

Hvad betyder de familiære forhold for vores værdier, politiske holdninger og engagement i politiske emner? Og hvilken rolle spiller ændringer i vores livssituation for vort politiske engagement?

50+ in Europe
SHARE
"50+ i Europa"

Siden 2004, hvor undersøgelsen "Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe" startede, har vi nu interviewet mere end 35.000 personer i alderen 50 år og ældre. Ud af denne store gruppe er de danske deltagere netop blevet genbesøgt i løbet af dette år.

Det Danske Tvillingregister
Tvillingforskning
"Hvorfor er tvillinger så interessante?

Tvillinger kan bidrage med nyttig viden, når man ønsker at studere, hvor meget og hvordan gener og miljø påvirker komplekse forhold som fx udvikling og helbred.

Hvad har vi fundet ud af?

"Hvad har I fundet ud af?” bliver vi spurgt. Nogle projektdeltagere vil gerne høre om tidligere projekter inden de beslutter sig - og andre, der allerede har deltaget, vil gerne vide, hvad deres indsats har ført til. Det er desværre ikke af økonomiske grunde muligt, at give et personligt svar; men her på hjemmesiden er det muligt, selv at finde frem til nogle informationer, som kan give et indtryk af vort arbejde.
Skarpe hjørner & runde dage
Txt
Bøger m.v.

Hvis du er mere interesseret, kan du finde henvisninger til vore publikationer, artikler og bøger.

Det gode liv
Fynske opskrifter til seniorlivet

Hver anden nyfødt bliver 100 år - og levealderen fortsætter med at stige.

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
Nyt fra EBB

Vi lægger vægt på, at viden bliver formidlet på en måde, som også vækker interesse uden for en snæver faglig kreds.

Længe Leve - et Familiestudie
LLFS
Længe Leve - et Familiestudie

Læs om resultaterne fra studiets første 6 år i Danmark

Datasikkerhed og etik

Vi passer godt på dig og dine oplysninger

Om databeskyttelse