Skip to main content

Project HoW 

Research Program on Hospital Workforce health, working conditions, productivity and quality

HoW – Forskningsprogram om hospitalsansattes helbred, produktivitet og behandlingskvalitet

Sundhedsvæsenet er under pres, og der er en stigende anerkendelse af, at der er behov for at ændre rammerne for og fokus på personalets trivsel og velbefindende for at sikre holdbarheden af og kvaliteten i sundhedsvæsenet. Løsningen på fremtidens udfordringer kræver en indgående forståelse af sammenhængen mellem faktorer som arbejdsmiljø, ledelse og helbred, arbejdsproduktivitet, behandlingskvalitet og økonomi. Den eksisterende forskning har især behandlet hver af disse faktorer enkeltvis, men har sjældent undersøgt de indbyrdes sammenhængene og afvejninger.

Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE)  har derfor igangsat et forskningsprogrammet HoW, om hospitalsansattes helbred, arbejdsforhold, produktivitet og behandlingskvalitet. Forskningsprogrammet har til formål at bidrage med viden, der kan bruges til at svare på, hvordan man bedst løser de aktuelle og fremtidige udfordringer. Dette gøres ved at undersøge sammenhænge mellem hospitalsansattes helbred, arbejdsliv, produktivitet og behandlingskvalitet. Programmet gennemføres som et tværfagligt samarbejde mellem DaCHE og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Sidst opdateret: 20.07.2023