Skip to main content

Forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter 

 

CATCh-uS project

http://medicine.exeter.ac.uk/catchus/

Contact: Astrid Janssens

Shackleton Project

https://socialsciences.exeter.ac.uk/law/research/groups/frs/projects/shackletonrelationshipsproject/

Kontaktperson: Astrid Janssens

Kom trygt videre – et sammenhængende forløb for amputationspatienter

Forskningsprojekt om patientforløb for amputationspatienter.

Kontaktperson: Charlotte Abrahamsen

Et PRO-redskab til patienter med hoftebrud - patient og pårørendeinddragelse i udviklings- og implementeringsprocessen

Forskningsprojekt der udvikler et PRO-redskab (spørgeskema) til patienter med hoftebrud.

Kontaktperson: Charlotte Abrahamsen

Systematisk review om pårørendeinddragelse

Systematisk review om effekten pårørendeinddragelse i beskæftigelsesindsatsen.

Kontaktperson: Birgitte Nørgaard

Evaluering af Patient@Home

Som et led i evalueringen af projekter under Patient@home gennemføres en undersøgelse af værdien af de produkter, der er produceret under projektet.

Kontaktperson: Marie Konge Nielsen

Patienten som partner i dansk sundhedsforskning

Nationalt vidensdelingsprojekt om brugerinddragelse i sundhedsforskning.

Kontaktperson: Mogens Hørder

Komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien

Forskningsprojekt, der undersøger brugen af komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Kontaktperson: Anita Lunde

Projekt Sygeplejeteori

Forskningsprojekt, der handler om sygeplejens vidensgrundlag og som undersøger sygeplejefagets fremtidige teoretiske ramme.

Kontaktperson: Bente Hoeck

 

Nyligt afsluttede forskningsprojekter

 

ELECTOR - eHealth in Rheumatology

EU-projekt om udvikling og afprøvning af en webbaseret platform for hjemmebaseret kontrol og behandling af patienter med leddegigt. Brugerperspektiver leder evalueringen af patientmæssige og organisatoriske perspektiver.

Kontaktperson: Birgitte Nørgaard

Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter

Forskningsprojekt der har til formål at styrke dialog og rådgivning til kræftpatienter i sygehusregi om alternative behandlingsformers effekt og samspil med konventionel behandling.

Kontaktperson: Birgitte Nørgaard

ACQUIRE-ICD

Participatory design-forløb med patienter og sundhedsprofessionelle i udviklingen af en webbaseret platform til hjertepatienter.

Kontaktperson: Birgitte Nørgaard

Mænd, maskulinitet og sundhedspraksis i Danmark

Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan mænd med forskellig baggrund tager vare på eget helbred i hverdagen og hvad deres sundhedsrelaterede aktiviteter betyder for dem. Samtidig undersøger studiet, hvorvidt forskellige maskuliniteter og måder at være mand på i nutidens Danmark har betydning for mænds sundhedspraksis.

Kontaktperson: Nina Nissen

 

Sidst opdateret: 22.04.2021