Skip to main content

Brugerperspektiver

 I forskningsgruppen Brugerperspektiver er det vores mål:

  • at give brugere - patienter, sundhedspersonale og borgere - en stemme i sundhedsvæsnets forskning, uddannelse og innovation
  • at afdække brugeres erfaringer med sygdom og sundhed og integrere denne viden i klinisk praksis og i forskning
  • at skabe viden der kan bidrage til at borgeren i sit møde med sundhedsvæsnet får de bedste betingelser for at træffe beslutninger om egen behandling og sundhed

Dette gør vi ved at arbejde med brugerperspektiver i sundhedsvæsnets opgaveløsninger, herunder:

  • at brugeres synspunkter er væsentlige som udgangspunkt for en given intervention og for forskningsprojekter
  • at have fokus på sårbare og marginaliserede borgere i deres møde med sundhedsvæsenet
  • at involvere brugere i planlægning, gennemførelse og evaluering af forskningsprojekter
  • at give brugeren en egen stemme på tværs i planlægning, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet fra almen praksis over hospitaler til kommunernes borgernære sundhedsindsatser
  • at involvere brugere i planlægning og gennemførelse af sundhedsuddannelser

Vores forskning har udgangspunkt i følgende forskningsprogrammer:

Sidst opdateret: 13.10.2022