Skip to main content

Aktivitetsvidenskab og ergoterapi

Forskningsgruppen for Aktivitetsvidenskab og Ergoterapi har fokus på menneskers daglige aktiviteter og sundhed. Aktivitetsvidenskab og ergoterapi bygger på antagelser om at aktivitet er centralt for menneskelig eksistens og et meningsfuldt hverdagsliv. Aktivitet indebærer deltagelse i sociale, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge i gennem tid og sted. Gennem involvering i aktivitet kan mennesker udvikle og bevare vaner, mening og indhold i hverdagen. Aktivitet involverer også deltagelse i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

Forskere og studerende i gruppen arbejder med at skabe viden om og forståelse for, hvordan aktivitet i forskellige former er relateret til individuelt og social velbefindende. Aktivitet kan både være en kilde til forandring og et vigtigt resultat.

 

Forskningsfelt

Baseret på dette perspektiv stræber forskere og studerende ved Aktivitetsvidenskab og ergoterapi efter at bidrage til teoriudvikling, empirisk forskning, og udvikling af interventioner målrettet forskellige befolkningsgrupper. Ved at applicere forskellige metodiske tilgange og adressere individuelle, samfundsmæssige og befolkningsmæssige problemer, er målet at udvikle viden, som er deskriptiv, fortolkende og forklarende. Målet er både direkte og indirekte at forbedre individuelt og socialt velbefindende specielt ved at øge sammenhængen mellem teori, empirisk evidens og klinisk praksis.

 

Hvem er vi

De ansatte i forskningsgruppen har dels forbindelse til ergoterapi og aktivitetsvidenskab, dels til samfundsvidenskab, humaniora samt andre sundhedsvidenskaber.

Aktivitetsvidenskab profiterer af tværfaglige tilgange for at adresserer kompleksiteten i menneskelig aktivitet og effekten af denne aktivitet. Forskningsgruppen byder derfor samarbejdspartnere og studerende, som kan bidrage med nye perspektiver, velkomne til initiativet.

 

Uddannelse og samarbejde

Vi tilbyder ph.d. forløb til studerende, som ønsker at studere aktivitet. Der afholdes løbende seminarer om teoretiske og empiriske emner. Vi underviser desuden på en række sundhedsfaglige uddannelser ved Syddansk Universitet, herunder Kandidatuddannelsen i Ergoterapi.

Fokus for vores forskning er nedenstående fire forskningsområder:

- Aktivitet og aktivitetsproblemer
- Ergoterapeutisk intervention
- Udvikling af aktivitetsfokuserede og -baserede undersøgelsesredskaber
- Hverdagsteknologi

Sidst opdateret: 24.06.2021