Skip to main content

Forskningsgruppen for Aktivitetsvidenskab

Det gør vi ved:

 • at udforske menneskers meningsfulde aktiviteter og gøremål i de sociale, fysiske og kulturelle sammenhænge, hvor hverdagslivet foregå
 • at udvikle teori og metoder til at forstå og forklare meningsfuld aktivitet i forhold til sundhed og hverdagsliv
 • at udvikle, afprøve, evaluere og implementere aktivitetsbaserede og/eller aktivitetsfokuserede undersøgelsesredskaber og interventioner målrettet forskellige grupper af mennesker
 • at anvende meningsfuld aktivitet som middel til at fremme sundhed, forebygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen
 • at bidrage til sociale og sundhedsfaglige indsatser med fokus på meningsfuld aktivitet og inddragelse af borgere og relevante samarbejdspartnere på tværs af sektorer

Vores forskning tager afsæt i:

 • aktivitetsvidenskab og ergoterapi, der bygger på antagelser om at menneskers sundhed fremmes gennem deltagelse i meningsfuld aktivitet
 • at menneskers aktivitet er kontekstafhængig og foranderlig i tid og sted
 • at aktivitet både kan være en kilde til forandring og et mål i sig selv

Vi har forskningsprogrammer og projekter indenfor:

 • Børn, aktivitet og læring
  •  CALM, Composed for Attention and Learning with MyFit
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
  •  REVEAL(OT), Redesign your EVEryday Activities and Lifestyle with Occupational Therapy
  • DO:IT, Danish Obesity Intervention Trial
  • WORK-ON, Work rehabilitation for persons with inflammatory arthritis
  • Lifestyle habits and screening for cardio-vascular risk factors
 • Almindelig Daglig Levevis (ADL) ved kronisk sygdom
  •  ADAPT, ADAPTive gruppebaserede indsatser til mennesker med kronisk sygdom
  • ABLE, A Better everdayLifE – indsatser i eget hjem til mennesker med kronisk sygdom
  • ADL-Interview – måling af selvrapporteret udførelse og tilfredshed med egen ADL evne
  • ADL evnen og faktorer der influerer herpå blandt mennesker med håndartrose
 • Aktivitet som middel til forandring
  •  Fremme af forandring gennem aktivitetsbaserede indsatser
 • Hverdagsliv med livstruende sygdomm
  • BAL, BALance i hverdagslivet for mennesker med fremskreden kræf
  • Koordination af rehabilitering og palliationl
  • YATAC, Young Adults Taking Action
  • Udvikling af en forskningsagenda for ergoterapeutiske interventioner i palliation
  • Social ulighed i kræftforløb
 • Det terapeutiske samspil
  •  IRM-DK - validering af redskaber til at fremme ergoterapeutens brug af sig selv terapeutisk og styrke den terapeutiske relation

Forskningen omfatter hermed sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, habilitering, rehabilitering og palliation i det danske sundhedsvæsen.

Sidst opdateret: 30.11.2021