Skip to main content

Ph.d.-projekter tilknyttet Forskningsenheden for Brugerperspektiver

Nuværende ph.d.-projekter

 

Ph.d.-studerende: Sally Wullf Jørgensen 

Vejledere: Birgitte Nørgaard (hovedvejleder), Kim Lee, Søren Harnow Klausen, Esben Nedenskov Petersen

Titel: Brugerinvolvering i mødet mellem borgeren med psykiske lidelser og sundhedsvæsenet – betydningen af telemedicinske løsninger

 

Ph.d.-studerende: Tania Erika Aniol Hansen

Vejledere: Birgitte Nørgaard (hovedvejleder), Jeanette Præstegaard, Mette Andresen, Tine Tjørnhøj-Thomsen

Titel: Demensvenlighed – diskurs, diskursiv og social praksis

 

 

Afsluttede ph.d.-projekter

 

Ph.d.-studerende: Kathrine Rayce

Vejledere: Lotte Huniche (hovedvejleder), Lisbeth Rosenbek Minet, Jørgen Vestbo, Kristian Kidholm, Claus Duedal 
Titel: Telemedicinsk træning i et hverdagsperspektiv for patienter med svær og meget svær KOL: et tværsektorielt studie 

 

Ph.d.-studerendeHenriette Bruun 

Vejledere: Elsebeth Stenager (hovedvejleder), Lotte Huniche, Christian Backer Mogensen, Reidar Pedersen

Titel: Etik i sundhedsvæsnet – en undersøgelse af etiske refleksionsgrupper  

 

Forsvar: 6. januar 2017 
Ph.d.-studerende
: Sara Seerup Laursen  
Vejledere: Egon Stenager (hovedvejleder), Helle Johannessen, Gitte Dehlholm-Lambertsen
Titel: Youngsters' pain in clinical Space. The social construction of pain and selves through treatment for children and adolescents with medically unexplained somatic symptoms

Forsvar: 26. februar 2016
Ph.d.-studerende
: Jeppe Oute Hansen
Vejledere: Lotte Huniche (hovedvejleder), Connie T. Nielsen, Anders Petersen
Titel: Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien – et flerstedsetnografisk feltstudie af politiske, kliniske og depressionsramte familiers diskurser om inddragelse og deres effekter

Forsvar: 4. maj 2016

Ph.d.-studerende: Lene Lauge Berring

Vejledere: Niels Buus (hovedvejleder), Liselotte Pedersen

Titel: Deeskalering af forstyrret voldelig adfærd. En undersøgelse af deeskalering med henblik på forebyggelse af tvang og vold på Psykiatriske afdelinger

 

Forsvar: 11. december 2015
Ph.d.-studerende
:
Maria Hondras

Vejledere: Jan Hartvigsen (hovedvejleder), Helle Johannessen, Cornelius Myburgh

Titel: Villager perspectives of muscle, bone and joint conditions in rural Botswana: MuBoJo focused ethnography