Artikel præsenterer udfordringer ved re-organisering af sundhedsvæsenet

Artiklen “Inappropriate admissions or inadequate discharges of frail elderly: Competing program theories and implementation challenges in an intermediate care intervention” er i juni, 2017 publiceret i Journal of Nursing Education and Practice.

 

Artiklen præsenterer en programteoretisk evaluering af en intervention (ACCESS-projektet), der omfatter hospitaler, hjemmepleje og praktiserende læger. Interventionens formål er at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser for ældre medicinske patienter.

 

Birgitte Nørgaard fra Forskningsenheden for Brugerperspektiver er førsteforfatter på artiklen.

 

Få adgang til artiklen her: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/view/10623

 

Læs mere om ACCESS-projektet her: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm425896