Stefan Timmermanns fra UCLA til SDU

I dagene 26-28. Oktober 2015 var enheden for brugerperspektiver vært for professor Stefan Timmermans, som er sociolog og leder af Department of Sociology ved University of California Los Angeles. Udover at være keynote-speaker ved Temadagen om Humanistisk Sundhedsforskning i Danmark, stod professor Timmermans for en master-class med fokus på analyse af data fra interview- og observationsstudier. Desuden gav han et oplæg om redaktionelle kriterier i relation til Social Science & Medicine (som han er redaktør for), samt et oplæg med fokus på evidensbaseret medicin set fra en sociologisk synsvinkel. Det var spændende dage og mange fik glæde af oplæg og dialog med Timmermans.