Symposium om patientinddragelse i hjerte-kar-forskning

Hjerteforeningen og vidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning” satte fokus på patientinddragelse i hjerte-kar-forskning.

Omkring 70 forskere, sundhedsprofessionelle og patientrepræsentanter var i slutningen af september samlet for at sætte fokus på patientinddragelse i hjerte-kar-forskning.

Symposiet var arrangeret i et samarbejde mellem Hjerteforeningen og det nationale vidensdelingsprojekt ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning” og satte fokus på den internationale udvikling og dansk status på området. Der blev givet en række konkrete eksempler på, hvordan patientinddragelse i forskning er lykkedes, men også hvilke barrierer, der eksisterer for meningsfuld inddragelse af patienter.

Symposiet danner grundlag for Hjerteforeningens videre arbejde for at fremme relevant inddragelse af patienter i hjerte-kar-forskning i Danmark.

- Symposiet har sat fokus på de udfordringer, som forskere og forskningsledelser møder, men har først og fremmest givet rigtig mange forslag til at komme videre med implementeringen af patientinddragelse inden for kardiovaskulær forskning, siger Mogens Hørder, professor og leder af vidensdelingsprojektet.

- Udviklingen mod mere inddragelse af patienter i sundhedsforskning er allerede godt i gang, og det er vigtigt, at vi på hjerte-kar-området er med til at forme den og skabe de rette vilkår for, at patientinddragelse, som ønsket, kan højne forskningens relevans for patienterne, udtaler professor og forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason.

 

..................................................................................................

Om ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning”

”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning” er et nationalt vidensdelingsprojekt om patientinddragelse i sundhedsforskning i Danmark. Projektet er forankret i Forskningsenheden for Brugerperspektiver på Syddansk Universitet og udføres i et samarbejde med ViBIS. 

Læs mere om projektet her.