Patientinddragelse i forskning - hvad med forskeren?

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og vidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i dansk sundhedsforskning” afholdte to seminarer om patientinddragelse i forskning i Aarhus den 12. juni og i København den 13. juni 2018. Omkring 130 forskere fra hele landet deltog.

Ved seminarerne blev der stillet skarpt på status for udbredelse af og kendskab til patientinddragelse i forskning i Danmark samt på fronten af udviklingen, som den udspiller sig i England, der har været førende på området siden midten af 1990’erne.

Yderligere indlæg og paneldiskussion satte især fokus på forskerens behov for mere viden om og støtte omkring, hvorfor man som forsker skal inddrage patienter i sin forskning.

Se præsentationerne fra seminarerne herunder:

Patientinddragelse i forskning (Henrik Ullum)

Involving Patients in Research - the What, Why, When and How? (Kristina Staley)

Patient Involvement in Research in Denmark - A bird's eye view (Mogens Hørder)

Patient involvement in the development of a psychosocial cancer rehabilitation intervention - lessons learned (Eva Rames Nissen)

Erfaringer med patientinddragelse i et klinisk onkologisk forskningsprojekt (Helle Pappot)