Patienter skal inddrages mere i forskningen

Artikel i "Ny Viden" om vidensdelingsprojektet "Patienten som partner i dansk sundhedsforskning"

Over de seneste 15 år har patienter i stadig højere grad medvirket aktivt ved planlægning, gennemførelse og implementering af forskning. Det handler om at dreje forskningens fokus mod de problemer patienterne oplever som vigtige, og dermed skabe større potentiale for værdifulde resultater. Udviklingen er især foregået i England og Nordamerika, men er også på vej i Danmark. Ikke mindst foranlediget af et nyt forskningsprojekt om brugerinddragelse i sundhedsforskning, som professor Mogens Hørder på SDU står i spidsen for. 

Læs hele artiklen her.