Akutte patienters prioriteringer og vurderinger i relation til modtagelse i akutafdeling

Birgitte Nørgaard holder oplæg på Region Syddanmarks temadag for ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder i akutfunktionen på regionens sygehuse om akutte patienters prioriteringer og vurderinger i relation til modtagelsen i en akutafdeling, med særligt fokus på kommunikation og medinddragelse.