Participatory design-undersøgelse for ACQUIRE-HF-projektets it-platform

Marianne Sandvei og Birgitte Nørgaard fra Forskningsenheden for Brugerperspektiver gennemfører participatory design-undersøgelse i relation til ACQUIRE-HF-projektets it-platform til patienter og sundhedsprofessionelle