Narrativ undersøgelse af de praktiserende lægers rolle i ’Integrated Care-modellen’

Anne Lee og Birgitte Nørgaard fra Forskningsenheden for Brugerperspektiver gennemfører en undersøgelse af de praktiserende lægers rolle i ’Integrated Care-modellen’ med udgangspunkt i en narrativ metode, der fokuserer på explanation building, eller plotbuilding.