Artikel om praktiserende lægers rolle i Integrated Care Modellen i Odense kommune

Anne Lee og Birgitte Nørgaard har udgivet en ny artikel om praktiserende lægers rolle i integrated care forsøget i Odense kommune:

Lee A, Nørgaard B. Forsøget med Integrated Care Modellen og de praktiserende lægers rolle heri. 2017. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 93, 1, s. 34-41