Fagligt seminar om "Grænser for brugerinddragelse i forskning"

Brugerperspektiver inviterer til fagligt seminar om ”Grænser for brugerinddragelse i forskning”. Arrangementet foregår mandag den 4. juni, kl. 14-16 i mødelokale W 4.39, J.B. Winsløws Vej 9 A.

Brugerinddragelse er ikke længere begrænset til spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets praksis, men italesættes og implementeres i stigende grad også i sundhedsforskning. I samme moment er begrebet ‘brugere’ blevet udvidet til ikke bare at være patienter, men også at kunne være behandlere, administratorer og politikere, der alle kan ‘bruge’ sundhedsvæsnet på forskellig vis. Tilsvarende har ‘inddragelse’ været fremlagt som et begreb, der rækker fra manipulerende dialog med de berørte til egentlig overgivelse af beslutningskompetence til de mennesker, som en given indsats angår. 

Men i hvilket omfang og på hvilke måder giver det mening at inddrage brugere aktivt i forskningsprocesser, ikke bare som nogle, man studerer, men som nogle der har en aktiv rolle i forhold til forskningens form, indhold og gennemførelse? Hvor er grænserne?

Et panel bestående af Mogens Hørder (professor ved IST), Lene Lauge Berring (post.doc. ved Psykiatrisk Forskningsenhed og IRS, SDU), Malene Hildebrandt (overlæge og klinisk lektor ved OUH og KI, SDU) og Jette Thuesen (post.doc. ved REHPA) vil give korte oplæg om egne erfaringer og overvejelser vedrørende grænser for meningsfuld inddragelse af patienter i forskning.

 

Efter indledende oplæg fra de inviterede talere er der tid til diskussion.

 

Du tilmelder dig arrangement ved at sende en mail til Marianne Sandvei: msandvei@health.sdu.dk