Evaluering af nyt telemedicinsk projekt på afd.M, OUH og Holbæk Sygehus

Marianne Sandvei og Anne Lee fra Forskningsenheden for Brugerperspektiver og Jan Sørensen fra Enhed for Sundhedsøkonomi skal evaluere nyt telemedicinsk projekt på Afdeling M, OUH og Holbæk Sygehus.