Charlotte Abrahamsen - ny adjunkt i Brugerperspektiver

Charlotte Abrahamsen er fra 1. november 2017 til 1. november 2021 ansat i en delt stilling som adjunkt.

Charlotte Abrahamsen er fra 1. november 2017 til 1. november 2021 ansat som adjunkt i en delt stilling mellem Forskningsenheden for Brugerperspektiver på IST, Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) og Ortopædkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus.

Charlotte underviser i evaluering af beslutningstagning, brugerinddragelse, udvikling af PRO, miniprotokoller og spørgeskemakonstruktion på de fem sundhedsfaglige kandidatuddannelser og masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse.

Hendes forskning omhandler udvikling af et PRO-redskab til ældre over 65 år indlagt med hoftebrud. Læs mere om forskningsprojektet her.