Ny artikel beskriver en sårbar patientgruppe: borgere der modtager hjemmesygepleje i forbindelse med deres AK-behandling

Artiklen “Characteristics of patients receiving district nursing assistance for anticoagulant therapy: a descriptive cohort study” er i april, 2017 publiceret i European Geriatric Medicine.

 

Artiklen beskriver patientgruppens karakteristika med særligt fokus på kompleksiteten i deres forløb, herunder antal sundhedsprofessionelle involveret i behandlingen, antal hospitalsindlæggelser, polyfarmaci og komorbiditet.

 

Birgitte Nørgaard og Anne Lee fra Forskningsenheden for Brugerperspektiver har skrevet artiklen.

 

Få adgang til artiklen her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878764917300815