Skip to main content

Projekt Sygeplejeteori

Samfundsudviklingen medfører ændringer i sundhedsvæsenet, som får betydning for både borgere, sundhedsvæsen og sundhedsprofessionelle. Et øget antal borgere med kroniske lidelser og komplekse sygdomsforløb, øget brug af teknologi, øget ambulant virksomhed og kortere indlæggelser øger kravene til borgerne/patienterne, de pårørende og sygeplejerskerne og dermed den tilbudte og udførte sygepleje.

Projektet handler om sygeplejens vidensgrundlag og er en undersøgelse af sygeplejefagets fremtidige teoretiske ramme. Sygepleje er en vidensbaseret praksis, og teori er et centralt element i viden. Teoriers betydning og betydningen af at tænke med teori i sygepleje er derfor centralt i projektet.
Der anvendes i dag mange former for teori i sygepleje. Spørgsmålet er, hvilke teorier sygeplejefaget bedst forankres i, når det skal komme fremtidens patienter og pårørende til gode.

Fokus for projektet er hvilke teorier der skal indgå i sygeplejerskeuddannelsen og hvilke teorier, der skal udvikles for at imødekomme patienternes, borgernes og pårørendes behov med det formål at skabe et sammenhængende vidensgrundlag for sygepleje.

Formålet med projektet

  1. at beskrive de fænomener og problemer, der er centrale for sygepleje
  2. at udvikle et overordnet teoretisk vidensgrundlag for sygepleje
  3. at udvikle konkret sygepleje ud fra det overordnede vidensgrundlag
  4. at afprøve den udviklede sygepleje i konkrete kliniske situationer

Overordnet består projekter af følgende delstudier:

  1. Analyse af lærebøger fra udvalgte sygeplejeuddannelser med fokus på hvilke sygeplejefaglige teorier, der undervises i.
  2. Beskrivelse af fremtidens patienter og pårørende ud fra velfærdsstatens udvikling med et særligt fokus på konkurrencestaten.
  3. Beskrivelse af praksisbegreber med udgangspunkt i empiriske projekter.
  4. Implementering og afprøvning af det udviklede sygeplejeteoretiske fundament.

Projektorganisation

Projektansvarlige er professor i sygeplejevidenskab Charlotte Delmar, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og postdoc Bente Hoeck, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Studiet foregår i et samarbejde med UC Lillebælt, UC Nordjylland og VIA UC, som delfinansierer projektet. Derudover samarbejdes med Sygehus Lillebælt, Hospitalsenheden Horsens og Regionshospital Nordjylland.

Der er etableret et formelt samarbejde med førsteamanuensis Monica Kvande fra Universitetet i Tromsø og professor Kathleen Galvin fra Brighton University i England.

Projektet udføres over 5 år fra januar 2015 til juni 2020.

Læs mere om projektet her.

Kontaktperson: Bente Hoeck