Skip to main content

Komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien

Dette projekt vil undersøge brugen af KAB i socialpsykiatrien i Region Syddanmark og Midtjylland, samt om og i fald hvordan KAB kan støtte den rehabiliterende behandling og borgernes personlige recovery. Projektet gennemføres som et mixed methods studie. Problemformuleringen er operationaliseret i 4 forskningsspørgsmål, som tilsammen undersøger rationalet for, prævalens af og personalets og borgernes oplevelser af KAB integreret i den rehabiliterende behandling.

Teoretisk litteratur om fremme af borgeres personlige recovery udgør projektets analytiske ramme. En telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse dækkende alle socialpsykiatriske bosteder i region Syddanmark og Midtjylland vil blive gennemført. Fem strategisk udvalgte bosteder vil blive nærmere undersøgt, dataindsamlingen vil gøre brug af spørgeskemaer, interview og fokusgrupper, og kvalitative og kvantitative analyser vil afdække mulige recovery-relevante virkninger af KAB. Etiske hensyn til sårbare borgere vægtes højt, hvorfor der indledes med studiebesøg på de udvalgte bosteder.

Kontaktperson: Anita Lunde