Skip to main content

Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter

Forbruget af alternativ behandling blandt kræftpatienter er forholdsvist højt i Danmark, idet undersøgelser afhængigt af metode og patientgruppe viser at op til 50% af kræftpatienter bruger alternativ behandling. Undersøgelser viser imidlertid, at kræftpatienter savner vejledning og støtte fra det sundhedsfaglige personale, og at over halvdelen af kræftpatienter, som bruger alternativ behandling, ikke fortæller dette til sundhedspersonalet.

I dette projekt afdækkes den seneste viden om alternativ behandling i et litteraturstudie. Via fokusgruppeinterviews med kræftpatienter, læger og sygeplejersker samt relevante grupper af alternative behandlere kortlægges de beskrevne gruppers ønsker til rådgivning og dialog om alternativ behandling. På baggrund heraf, og med inddragelse af den nyeste viden om alternativ behandling udvikles undervisningsmateriale, et undervisningsforløb og en model for sundhedspersonales rådgivning af kræftpatienter om alternativ behandling. Modellen afprøves på et antal onkologiske afdelinger og kræftpatienters vurdering af dialogen evalueres med spørgeskemaer før og efter forsøget med rådgivning. Erfaringer fra interventionen opsamles desuden via fokusgrupper med sammensatte grupper af patienter, sundhedspersonale og alternative behandlere.

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og udføres af Kræftens Bekæmpelse, Syddansk Universitet (Institut for
Sundhedstjenesteforskning), REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation).

Kontaktperson:  Birgitte Nørgaard