Skip to main content

ACQUIRE-ICD

ACQUIRE-ICD projektet arbejder med udvikling og afprøvning af en interaktiv webbaseret platform med det formål at forbedre livskvaliteten og behandlingen af hjertepatienter, som har en defibrillator. 

Projektet ledes af Professor Susanne S. Pedersen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, og er støttet af TrygFonden, Patient@home samt Lundbeckfonden.

Forskningsenheden for Brugerperspektiver indgår i projektet som ansvarlige for et participatory design-forløb med patienter og sundhedsprofessionelle.

Læs mere om ACQUIRE-ICD projektet

Kontaktperson: Birgitte Nørgaard