Skip to main content

Sundhedsvæsenets organisering

Vi forsker i brugerperspektiver på sundhedsvæsnets organisering, forandringer i sundhedsvæsnet, politisk-administrative prioriteringer og i relation til interprofessionelle teams. Vi afprøver inddragelse i forskningsprocessen og undersøger betydningen heraf for såvel brugerne som for forskningen. Forskning i relation til sundhedsvæsnets organisering kan omfatte patienter, pårørende samt sundhedsprofessionelles perspektiver i form af forandringsparathed, tilfredshed og oplevelser med og/eller klinisk effekt af.

Foruden brugerinddragelse har der i sundhedsvæsenet været en stigende politisk interesse for tværfagligt samarbejde, da der er evidens for at tværfagligt samarbejde kan forbedre pleje og behandling af patienter. Dette har medført en gradvis voksende forskning indenfor sundhedsprofessionelles interprofessionelle kompetencer i relation til sygdom og behandling.