Skip to main content

Sundhedspraksis

Vi forsker i brugerperspektiver på krop og sundhed og den betydning disse perspektiver har for brugernes praksis. Det vil også sige metoder til brugerinddragelse i klinisk praksis og betydningen af dette for brugerne. Det kan handle om relationsbaseret omsorg og livsfænomenernes betydning for det enkelte menneske i mødet med sundhedsvæsenet, eller det kan handle om sundhed og det gode liv i et generationsperspektiv.

Sundhedspraksis kan anskues fra et individperspektiv og fra et organisatorisk perspektiv, hvor de sundhedsprofessionelle er centrale aktører. Sundhedspraksis anskues ud fra forskellige sociokulturelle aspekter som alder/generation, køn, social klasse, etnicitet og geografi.

Vi er optaget af, hvad de sundhedsprofessionelle bringer med sig ind i mødet med patienten, og vi har fokus på, hvordan de sundhedsprofessionelle både kan bidrage til eller være en barriere for arbejdet med inddragelse af patienter i sundhedspraksis.