Skip to main content

Brugerperspektiver

Dette forskningsprogram undersøger brugernes perspektiver på sundhedsvæsenet. Begrebet ’bruger’ defineres bredt og kan omfatte patienter, pårørende, og sundhedsprofessionelle såvel som ledere og beslutningstagere. Vi har et stærkt ønske om også at inkludere de grupper, der traditionelt er vanskelige at nå, samt give stemme til de svageste.

Vi er interesserede i brugernes perspektiver på sundhed og sygdom. Vi undersøger brugernes erfaringer med sundhedsydelser og hvad det betyder at være patient. Derudover undersøger vi de sundhedsprofessionelles perspektiver og hvordan man leverer gode sundhedsydelser.
Den enkeltes perspektiver er unikke, og formet af miljø, samfund og kultur, som den enkelte identificerer sig med.

Forskning i brugerperspektiver sigter mod at bidrage til øget sundhed og trivsel gennem forbedringer af sundhedsvæsenet. Forskningen har til formål at synliggøre brugernes perspektiver på sundhed og bidrage til et forbedret sundhedsvæsen. Brugernes perspektiver er en integreret del af vores forskning og er væsentlig i forskellige stadier i forskningsprocessen, herunder i udvikling, gennemførelse og implementering af forskning.