Brugerinddragelse

Vi forsker i brugerperspektiver i relation til brugerinddragelse i praksis og i forskning – både ved at inddrage brugere som medforskere i vores egne forskningsprojekter og ved at undersøge, hvordan brugere inddrages i anden sundhedsforskning.

Et af vores fokusområder er konkrete erfaringer med inddragelse af patienter i danske forskningsmiljøer. Et andet område er effekten på forskningsprocessen og på forskningsresultaterne, når brugere inddrages som medforskere. Forskning i brugerinddragelse kan også fokusere på sundhedsprofessionelle som aktører i sundhedsvæsenet. Vi anerkender og beskæftiger os med de legale/juridiske og økonomiske aspekter der rejser sig ved brugerinddragelse.

Vi undersøger brugerperspektiver på sundhed, sygdom og behandling og hvordan brugerne oplever behandling både i og udenfor sundhedsvæsenet, herunder patientrapporterede outcomes og patienttilfredshed. Vi beskæftiger os med de sider af de perspektiver, udfordringer og muligheder der rejser sig for brugeren, når hun/han inddrages.

Vi sætter fokus på brugerens udgangspunkt og forventninger og på synliggørelse af den betydning brugerens engagement indebærer. Vi sætter også fokus på det relationelle i brugerens samspil med en professionel partner, der som brugeren også vil have forventninger og holdninger til såvel inddragelse, som den forandring eller effekt inddragelse kan medføre.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies