Skip to main content

Brugerinddragelse

Vi forsker i brugerperspektiver i relation til brugerinddragelse i praksis og i forskning – både ved at inddrage brugere som medforskere i vores egne forskningsprojekter og ved at undersøge, hvordan brugere inddrages i anden sundhedsforskning.

Et af vores fokusområder er konkrete erfaringer med inddragelse af patienter i danske forskningsmiljøer. Et andet område er effekten på forskningsprocessen og på forskningsresultaterne, når brugere inddrages som medforskere. Forskning i brugerinddragelse kan også fokusere på sundhedsprofessionelle som aktører i sundhedsvæsenet. Vi anerkender og beskæftiger os med de legale/juridiske og økonomiske aspekter der rejser sig ved brugerinddragelse.

Vi undersøger brugerperspektiver på sundhed, sygdom og behandling og hvordan brugerne oplever behandling både i og udenfor sundhedsvæsenet, herunder patientrapporterede outcomes og patienttilfredshed. Vi beskæftiger os med de sider af de perspektiver, udfordringer og muligheder der rejser sig for brugeren, når hun/han inddrages.

Vi sætter fokus på brugerens udgangspunkt og forventninger og på synliggørelse af den betydning brugerens engagement indebærer. Vi sætter også fokus på det relationelle i brugerens samspil med en professionel partner, der som brugeren også vil have forventninger og holdninger til såvel inddragelse, som den forandring eller effekt inddragelse kan medføre.