Skip to main content

Forskningsprogrammer

Vores forskning har udgangspunkt i følgende forskningsprogrammer:

Et forskningsprogram kan forstås som en forståelsesramme om forskningen i et fagfelt. Det består af et sæt ideer om, hvad forskerne opfatter som relevante forskningsspørgsmål. Ideerne er ofte en implicit fællesnævner for forskernes faglige holdninger og vurderinger og definerer således hvad forskerne opfatter som et gyldig eller tilfredsstillende svar på disse spørgsmål. 

Forskningsprogrammerne har til hensigt at fremme det tværfaglige forskningssamarbejde og optimere forskernes samarbejde i relation til forskningsaktiviteterne.

Programmernes aktiviteter kan spænde vidt, fra fælles gæsteforelæsninger og seminarer, til aktiviteter for dele af gruppen, som f.eks. (men ikke begrænset til): Tematiske læsegrupper, work-in-progress, diskussioner af deltagernes forskning, workshops vedr. publikationer, o.a.

Der kan være begrebsmæssige overlap mellem nogle af programmerne, ligesom forskerne kan gå på tværs af flere programmer. Vi mener imidlertid, at forskningsprogrammerne grundlæggende er væsensforskellige og at de hver især bidrager unikt til feltet.