Skip to main content

Forskningsnetværk

DFS – Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/moede-i-dansk-forum-for-sundhedstjenesteforskning/ (årsmøde 2017)

Fagligt fællesskab for forskere inden for sundhedstjenesteforskning. Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet arrangerer på skift årsmøde i regi af netværket.

ELECTOR – eHealth in Rheumatology

http://www.elector.eu/

Horizon 2020 projekt, der udvikler og evaluerer en telemedicinsk platform til monitorering og behandling af patienter med leddegigt.

 

Fremtidens sundhed

Et tværfakultært talentprogram i samarbejde med MMMI, forskningsenheden for Sundhedsfremme og Institut for Kulturvidenskaber.

 

Forskningsenheden for Urologi OUH

Enhed for Brugerperspektiver deltager med ph.d.-vejlederskab.

 

Human Health

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/udvalgte_forskningsprogrammer/human_health

En tværfakultær satsning inden for sundhedskommunikation. Enhed for Brugerperspektiver deltager gennem projektet ’Health and Wellbeing Assessment, Health Communication and User Involvement’.

 

ISOQOL - International Society for Quality of Life Research

En organisation, som arbejder for at forbedre patienters livskvalitet ved at sætte fokus på patienters perspektiv på eget helbred og sygdom samt styrke forskningen på området.

 

JPND research – EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research

http://www.neurodegenerationresearch.eu/

Internationalt forskningsinitiativ, der har til formål at fremme og koordinere forskning i neurodegenerative sygdomme mellem de deltagende lande.

 

KAB i Onkologien

Et samarbejde mellem Onkologisk Afdeling SLB (Vejle Sygehus), Kræftens Bekæmpelse og Patient- og pårørenderådet Vejle Sygehus. Enhed for Brugerperspektiver deltager med ph.d.-vejlederskab.

 

Netværk for Sundhedsforskning

Det overordnede formål med NFS er vidensdeling og erfaringsudveksling blandt sundhedsfaglige kandidater/ph.d. og eventuelt etablere samarbejde om forskningsprojekter og undervisning.

 

Nuklearmedicinsk Forskningsenhed, Klinisk Institut, SDU

Ansøgning til eliteforskningscenter PASSPORT.

 

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Kolding sygehus.

Et tværfagligt forskningsmiljø, der initierer og støtter op omkring basalforskning, strategisk forskning og anvendelsesorienteret forskning i ortopædkirurgi.

 

Radiologisk Forskningsenhed

Enhed for Brugerperspektiver deltager med ph.d.-vejlederskab.

 

SHuSH!

http://gw4.ac.uk/news/gw4-launches-new-pump-priming-research-communities/

Læs mere her

 

Terapiafdelingens Forskningsenhed, Kolding Sygehus

 

The Evidence-Based Research Network

http://ebrnetwork.org/

Forskningsnetværk, der har til formål at modvirke spild af forskningsmidler ved at fremme aktiv brug af den eksisterende viden i ny forskning, samt en effektiv produktion og opdatering af systematiske reviews. Netværkets grundlæggende ide publiceres gennem en serie af statement artikler.

 

The Future of Social and Health Care for Older Adults at Home

Netværk af nordiske forskere støttet af The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS). Den 8. - 9. oktober 2018 arrangeres en workshop med titlen ”Telemedicine and digitalization of care for older adults at home” i Forskerparken i Odense. 

 

The International network on public involvement in health and social care research

http://consumers.cochrane.org/news/international_network

Internationalt netværk af forskere og forskningsinstitutioner, der har til formål at fremme brugerinddragelse i forskning.

 

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus

Enhed for Brugerperspektiver deltager med ph.d.-vejlederskab.