Skip to main content

Indsatser til fremme af aktivitet og deltagelse

Ergoterapeutiske indsatser er i udgangspunktet rettet mod at fremme menneskers mulighed for at deltage i aktivitet, som den enkelte finde relevant og meningsfuld. De ergoterapeutiske indsatser kan have karakter af forebyggelse og sundhedsfremme, behandling, rehabilitering, habilitering og palliation og relaterer sig til hverdagen. Igennem aktivitets-baserede indsatser kan ergoterapeuten fokusere på at personen generhverver aktivitetsformåen eller lærer at kompensere, således at deltagelse i aktivitet bliver muligt.

Gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af effektstudier arbejdes der med at tilvejebringe evidens for ergoterapeutiske aktivitetsbaserede indsatser.